Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator

Polecamy

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 

Joanna Presz-Król, Jerzy Pieróg

Cena: 128,00 zł

Zamów
 

 

HARMONOGRAM

Dzień I - 3 kwietnia 2019 r. (środa)

 

14.00 – 16.00 Rejestracja uczestników
16.00 – 16.10 Otwarcie FORUM
16.10 – 17.00

Zasady prowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych - omówienie na bazie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

17.00 – 17.20 Przerwa
17.20 – 18.10 Kwalifikowany podpis elektroniczny jako kluczowy instrument w postępowaniu w formie elektronicznej: komu i kiedy jest potrzebny, na co zwrócić uwagę przy jego stosowaniu (m.in. formaty podpisu, funkcja skrótu, zapewnienie właściwej walidacji podpisu), jak samodzielnie zweryfikować, czy JEDZ, oferta, dokument itp. zostały prawidłowo podpisane – w świetle orzecznictwa KIO i opinii UZP
18.10 – 19.00 Postępowanie odwoławcze i postepowanie skargowe w świetle projektu ustawy Prawo zamówień publicznych - główne założenia
od 20.00 Uroczysta kolacja

 


Dzień II - 4 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 

07.30 – 09.00 Śniadanie

09.00 – 09.50

Odwołanie się wykonawcy do potencjału podmiotu trzeciego a podwykonawstwo w zamówieniach na dostawy i usługi - w praktyce i orzecznictwie

09.50 – 10.40 Rażąco niska cena oferty a zatrudnianie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówień publicznych na usługi ochrony i usługi sprzątania

10.40 – 11.30

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy, w szczególności serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy, w tym termin, sposób, czas dostawy lub okres realizacji - w praktyce i orzecznictwie

11.30 – 12.00

Przerwa

12.00 – 12.50

Okoliczności i sposoby zmiany wynagrodzenia wykonawcy przyjętego w umowie o zamówienie publiczne, w tym jego waloryzacja, ze szczególnym uwzględnieniem usług wywozu nieczystości stałych

12.50 – 13.40

Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu, w tym wymogi dla pełnomocnictw i bezgotówkowych form wadialnych oraz reguły udostępniania dokumentacji elektronicznej
13.40 – 14.30

Praktyczne wykorzystanie próbki i jej demonstracji w postępowaniach na dostawy

14.30 – 16.00

Obiad

16.00 – 16.50 Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - omówienie kluczowych zagadnień na bazie projektu ustawy Prawo zamówień publicznych
16.50 – 17.40 Oferta równoważna i oferta wariantowa w zamówieniach na dostawy i usługi - w praktyce i orzecznictwie
od godz. 19.00 Kolacja

 


Dzień III - 5 kwietnia 2019 r. (piątek)

 

07.30 – 09.00 Śniadanie
09.00 – 09.50

Pułapki i ułatwienia przy korzystaniu z miniPortalu i z portali komercyjnych. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne niezbędne do korzystania z portali. Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy akceptacji regulaminu korzystania z serwisu zakupowego i jakie konsekwencje się z tym wiążą

09.50 – 10.40

Odpowiedzialnośc z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach do progu 30 000 euro - najczęściej spotykane przypadki w praktyce

10.40 – 11.30

Prawo opcji w zamówieniach na dostawy i usługi - w praktyce i orzecznictwie

11.30 Zakończenie FORUM

 

* Informujemy, że tematyka może ulec zmianie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.