Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator

Polecamy

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 

Joanna Presz-Król, Jerzy Pieróg

Cena: 128,00 zł

Zamów
 

 

Poprzednia edycja

I Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi, 16-18 kwietnia 2018 r.

 

W celu wsparcia podmiotów prowadzących postępowania o udzielenie zamówień na dostawy i usługi oraz wykonawców, którzy startują w tego typu postępowaniach, miesięcznik „Przetargi Publiczne” zorganizował w tym roku po raz pierwszy konferencję adresowaną szczególnie do tej grupy podmiotów, skupiającą się na problematycznych zagadnieniach związanych z zamówieniami na dostawy i usługi.

 

Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za realizację najczęściej przeprowadzanych postępowań w Polsce, czyli zamówień na wykonanie określonej usługi lub dostawy w celu zapewnienia bieżącej działalności jednostki albo realizacji zleconych jej zadań. Tematykę konferencji (z uwagi na czas, w jakim się ona odbywała) zdominowały zagadnienia związane z elektronizacją zamówień publicznych. W szczególności mieliśmy możliwość omówienia uregulowań dotyczących podpisu elektronicznego w zamówieniach. Przepisy te nakazują, by w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym JEDZ, odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 10a ust. 1 pzp), a także by oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym JEDZ, sporządzane w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w art. 91a ust. 1 pzp, i wskazano, że przepisy dotyczące aukcji elektronicznej mają charakter ogólny, a określenie szczegółowych jej zasad leży w kompetencjach zamawiającego. Podkreślono także, iż w myśl art. 91a ust. 3 pzp kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria: określone w siwz i zaproszeniu do aukcji elektronicznej; umożliwiające automatyczną ocenę oferty bez ingerencji zamawiającego; wskazane spośród kryteriów, na podstawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej.


Zmiany, jakie w ostatnim czasie zostały wprowadzone w regulacjach prawnych dotyczących zamówień publicznych, istotnie wpłynęły na zamawiających i wykonawców, w szczególności realizujących zamówienia publiczne na dostawy i usługi. Nasze Forum miało na celu ugruntowanie wiedzy oraz omówienie konkretnych istotnych zagadnień z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych w tych specyficznych zamówieniach. Podczas spotkania poruszyliśmy kwestie, które przysparzają najwięcej problemów i budzą największe wątpliwości interpretacyjne w codziennej pracy osób zaangażowanych w organizację takich przetargów, a także przedstawicieli wykonawców tego typu zamówień.

 

Fot. Marcin Oliva Soto


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.