Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator

Polecamy

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 

Joanna Presz-Król, Jerzy Pieróg

Cena: 128,00 zł

Zamów
 

 

Małgorzata Filipek

Wieloletni praktyk i konsultant; autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Autorka książki „Komisja przetargowa w praktyce – organizacja, badanie i ocena ofert, dokumentacja, indywidualizacja odpowiedzialności” oraz współautorka książek: „Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach” i „Prawo zamówień publicznych – interpretacje, porady, komentarze, rekomendacje”. Członek OSKZP i Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości.

Dorota Grochalska

Wieloletni praktyk, doradca i szkoleniowiec zajmujący się zamówieniami publicznymi od 1995 roku. Inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP,  członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego.  W latach 2011 – 2012 redaktor naczelna miesięcznika "Inwestycje Sektora Publicznego".

Jacek Jerka

Prawnik, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, praktyk i doradca, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych; autor wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

mec. Jarosław Jerzykowski

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych, przekształceń własnościowych, przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego oraz projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy. Sp.K. Wielokrotny pełnomocnik w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. W latach 2002 - 2004 z-ca, a następnie dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Uczestniczył w pracach nad projektem ustawy - Prawo zamówień publicznych. Współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kilkunastu publikacji poświęconych tej tematyce. Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Grzegorz Mazurek

Adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną, arbiter; posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia postępowań zamówieniowych oraz wszelkich spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym (sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe) oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą; jest byłym wiceprezesem Krajowej Izby Odwoławczej (lata 2007-2009), a także arbitrem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (lata 2004-2007); jego doświadczenie w zawodzie to także skuteczne odzyskiwanie zatrzymanego wadium, doradztwo w procesie ofertowania od strony Wykonawcy, występowanie w postępowaniach cywilnych związanych z wykonaniem umów - zarówno umów z zakresu zamówień publicznych (dostawy, usług, robót budowlanych) jak i umów cywilnoprawnych; współautor komentarza do ustawy o zmianie ustawy Pzp z 2016 roku.

Magdalena Michałowska

Specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE;  praktyk i doradca; wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych; autorka wielu artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych.

mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Radca Prawny. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Od 1997 r. członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. W latach 2004 – 2007 arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Wykładowca na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych UW oraz Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno–Prywatnego na SGH, ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki w 2010 roku. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego, w tym komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, komentarza do Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, komentarza do Ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Od 2002 r. prowadzi w Warszawie kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w dziedzinie prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno - prywatnego. Wyróżniona w prestiżowym rankingu indywidualnych prawników Chambers Global w 2016 i 2018 r oraz medalem 35 – lecia samorządu zawodowego radców prawnych w uznaniu zasług oraz zaangażowania w działalność na rzecz samorządu radcowskiego. Wykładowca na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych UW,  Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno–Prywatnego na SGH oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych,  ekspert zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki w 2010 roku.

Elżbieta Sobczuk

Redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi publiczne”, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, zajmuje się zamówieniami publicznymi od 1996 roku; wieloletni specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

mec. Anna Specht-Schampera

Radca prawny; wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się m.in. problematyką z zakresu zamówień publicznych; autorka  wielu artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych; doradza podmiotom polskim oraz zagranicznym w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego; współpracuje z klientami z sektora budowlanego (budownictwo drogowe, kolejowe, obiekty wielkopowierzchniowe), a także klientami z sektora gospodarki odpadami oraz medycznego; skutecznie wspiera podmioty zamierzające zawrzeć umowy w trybie udzielenia zamówienia publicznego, jak również zamawiających w zakresie wyboru wykonawcy, w tym opracowania SIWZ; zajmuje się kwestiami z zakresu prawa administracyjnego dotyczącymi przygotowania i realizacji inwestycji, w tym inwestycji w obszarze gospodarki odpadami.

 

Agnieszka Szulakowska

Główny specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych. Praktyk, zamówieniami publicznymi zajmuje się od ponad 10 lat. Swoje doświadczenie – w szczególności przy realizacji zamówień finansowanych ze środków UE – zdobyła dzięki współpracy z wieloma instytucjami. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych

Paweł Trojan

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym i wspierającym dla kadry zarządzającej, specjalizujący się w prawnej oraz organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego, w prawie zamówień publicznych, nieruchomościach oraz prawie nowych technologii; przez wiele lat pełnił funkcję członka organów nadzorczych i zarządzających spółek kapitałowych, których działalność obejmowała prawną, organizacyjną, ekonomiczną oraz techniczną obsługę budowlanych procesów inwestycyjnych; w latach 2008–2010 specjalista w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP; od 2010 r. członek KIO, pełniący funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016.

Adam Wiktorowski

Prawnik, ekspert ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków UE, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych

Iwona Ziarniak

Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r.; posiada bogate doświadczenie w zakresie udzielania i ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne; autor i redaktor książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne” oraz autor wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym; członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, wykładowca na studiach podyplomowych.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.